سایپا

شرکت کاسانه گیلان
تمرکز بر تولید نخستین خودرو هوشمند کشور در گروه سایپا
  • 1399/11/09

تمرکز بر تولید نخستین خودرو هوشمند کشور در گروه سایپا

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با همکاری گروه خودروسازی سایپا، می توانیم در تولید خودروهای هوشمند و مورد نیاز کشور گام های بسیار خوبی برداریم و زمینه گسترش صادرات خودرو را فراهم کنیم.