محصولات سایپا و پارس خودرو و زامیاد در شرکت کاسانه گیلان، رشت

شرکت کاسانه گیلان