تحصیلات

در صورتیکه مدرک معادل دریافت شده است، گزینه مربوطه انتخاب شود.

ردیف سطح تحصیلات رشته تحصیلی نام موسسه محل تحصیل شهر/کشور محل تحصیل تاریخ اخذ مدرک مدرک معادل
1
دوره های تخصصی و آموزشی
ردیف عنوان دوره زمان برگزاری موسسه برگزارکننده مدت دوره به ساعت اخذ گواهی
1
تجارب و سوابق کار قبلی
ردیف تاریخ شروع تاریخ خاتمه نام و نشانی کارفرما سمت آخرین حقوق علت ترک خدمت پرداخت بیمه گواهی سابقه
1
آشنایی با زبانهای خارجی
ردیف نوع زبان میزان مهارت(مکالمه) میزان آشنایی (خواندن/نوشتن)
1