تعويض تاير و روش انجام آن


تعويض تاير در زمره پيش پا افتاده ترين توانايي هايي است که هر راننده اي ملزم به دانستن و فراگرفتن آن است. اما آنچه از پنچري هاي گاه و بي گاه عوام عايدمان مي شود آن است که بسياري از رانندگان حتي آن مردهاي پر مدعا، با روش صحيح تعويض تاير به هيچ وجه آشنا نيستند. خوشبختانه تعويض تاير بسيار ساده است و تنها با رعايت چند نکته جزئي و تنها يک بار مطالعه اين موضوع مي توان بر اين مهم فائق آمد. آنچه در ادامه مطرح مي شود تعويض تاير و طرح نکات مهم و مسائل ايمني مربوط به آن است که هر شخصي بايد آن را رعايت کند. 1-از ابزار ايمني استفاده کنيد. داشتن دستگش در کار با ابزارآلات بسيار مهم است. همچنين توجه داشته باشيد که جک مورد استفاده براي خودرو شما استاندارد بوده و توان تحمل وزن خودرو را داشته باشد. 2-خودرو را در حالت ترمز دستي قرار دهيد و چوب يا آجر براي بستن جلو و پشت يکي ديگر از چرخ هاي خودرو استفاده کنيد تا خودرو به ناگه رها نشود. 3-زير هر خودرو بخش هايي وجود دارد که با عنوان جک خور شناخته مي شود. جک را تنها زير اين قسمت ها استفاده کنيد چرا که در صورت قرار گيري جک در محلي اشتباه ممکن است به اتاق، شاسي يا بخش هاي فني خودرو آسيب وارد کنيد. 4-پيش از آنکه جک را بالا ببريد با آچار چرخ در سايز مناسب اقدام به شل کردن پيچ يا مهره چرخ آسيب ديده کنيد. پيچ يا مهره ها را از جاي خود خارج نکنيد. آن ها را تنها کمي شل کنيد. 5-به آرامي جک بزنيد تا جايي که چرخ از زمين جدا شود. بيش از حد نياز خودرو را بالا نبريد. در اين مرحله پيش از باز کردن پيچ و مهره چرخ ابتدا با سه پايه مخصوص يا تعدادي چوب زير خودرو را در ارتفاع مناسب محکم کنيد و کمي از ارتفاع جک بکاهيد تا اندکي از وزن خودرو روي سه پايه يا چوب ها قرار بگيرد و از جابجا شدن آن جلوگيري کند. 6-پيچ و مهره چرخ را کامل باز کنيد و سپس چرخ را از جاي خود بيرون آوريد. 7-براي بستن چرخ در جاي خود همه مراحل را بصورت برعکس انجام دهيد. نکات مهم: 1-براي قفل کردن زير خودرو در ارتفاع مناسب از سه پايه مخصوص يا چوب استفاده کنيد. استفاده از سنگ و آجر به هيچ وجه توصيه نمي شود چرا که تحت فشار هاي ناگهاني احتمال سرخوردن، ترک خوردن و شکستن آن ها وجود دارد. درعوض چوب دوام بسيار زيادي دارد و حالت فنري و نرم آن مانع از سرخوردن يا شکستن مي شود. 2-به هنگام بازکردن چرخ هايي که با مهره درجاي خود بسته مي شوند توجه کنيد. مهره ها از قسمت کله قندي آن ها موسوب به بخش کونيک (به معناي مخروطي) در جاي خود بسته مي شوند. اشتباه بستن آن ها باعث آسيب ديدن پيچ و بيرون زدن چرخ خودرو هنگام حرکت مي شود. 3-اگر نيت شما از باز کردن تاير چيزي است که با خود تاير کاري نداريد، توصيه مي شود تاير بيرون آمده را نيز به عنوان بخش ديگري از اقدامات ايمني در زير خودرو قرار دهيد. 4-تا زماني که نيازي به رفتن زير خودرو نيست، از بردن سر خود در زير گلگير و يا قرار دادن بدن خود زير خودرو اکيدا خودداري کنيد. درصورت نياز بايد تعداد توجه بسيار بيشتري در نحوه مستحکم کردن خودرو بدون چرخ از خود نشان دهيد. 5-تا زماني که خودرو بر جک و حائل و سه پايه قرار دارد ترجيحا خودرو را تکان نداده و روشن نکنيد. درصورت نياز توجه بسياري به سيستم ترمز اصلي و اضطراري داشته باشيد و هر لحظه آمادگي ترمزگيري و خاموش کردن خودرو را داشته باشيد. 6-براي باز کردن و بستن پيچ و مهره چرخ از روش ستاره اي استفاده کنيد. به اين نحو که پس از باز کردن يا بستن هرپيچ، پيچ رو به رويي آن را باز کنيد يا ببنديد نه پيچ کناري آن را. اين تکنيک فشار را بر مهره ها و چرخ به درستي تقسيم مي کند و احتمال شل شدن پيچ و مهره به هنگام حرکت را کاهش مي دهد. 7-تاير به همراه ريم خودرو مخصوصا در شاسي بلندها وزن قابل توجهي دارد. از اين رو ترجيحا از بلند کردن آن ها خودداري کرده و براي جا زدن آن در جاي خود از دسته جک يا آچار چرخ به عنوان اهرم استفاده کنيد و يا از ديگران کمک بگيريد.


تعويض تاير و روش انجام آن


برای مشاهده آرشیو اینجا کلیک نمایید.