طرح پيش فروش مشارکت در توليد محصولات سايپا

TouchCoverBox2
آغاز ثبت نام طرح پيش فروش مشارکت در توليد محصولات سايپا


پيش فروش محصولات سايپا

TouchCoverBox2
آغاز ثبت نام پيش فروش محصولات سايپا مورخ 6 آبان 99


فروش فوق العاده سايپا

TouchCoverBox2
فروش فوق العاده سايپا با موعد تحويل 90 روزه